torama.txt-nifty.com > 英国旅行 その2 湖水地方編

スコットランドからイングランドへの道中。及び湖水地方です。 田舎地方突入。

Dscf2191

Dscf2191

  2008年8月16日 (土)


Dscf2192

Dscf2192

  2008年8月16日 (土)


Dscf2193

Dscf2193

  2008年8月16日 (土)


Dscf2194

Dscf2194

  2008年8月16日 (土)


Dscf2195

Dscf2195

  2008年8月16日 (土)


Dscf2196

Dscf2196

  2008年8月16日 (土)


Dscf2197

Dscf2197

  2008年8月16日 (土)


Dscf2198

Dscf2198

  2008年8月16日 (土)


Dscf2202

Dscf2202

  2008年8月16日 (土)


Dscf2203

Dscf2203

  2008年8月16日 (土)


Dscf2204

Dscf2204

  2008年8月16日 (土)


Dscf2205

Dscf2205

  2008年8月16日 (土)


Dscf2206

Dscf2206

  2008年8月16日 (土)


Dscf2207

Dscf2207

  2008年8月16日 (土)


Dscf2208

Dscf2208

  2008年8月16日 (土)


Dscf2209

Dscf2209

  2008年8月16日 (土)


Dscf2210

Dscf2210

  2008年8月16日 (土)


Dscf2211

Dscf2211

  2008年8月16日 (土)


Dscf2212

Dscf2212

  2008年8月16日 (土)


Dscf2214

Dscf2214

  2008年8月16日 (土)


Dscf2215

Dscf2215

  2008年8月16日 (土)


Dscf2216

Dscf2216

  2008年8月16日 (土)


Dscf2217

Dscf2217

  2008年8月16日 (土)


Dscf2219

Dscf2219

  2008年8月16日 (土)


Dscf2220

Dscf2220

  2008年8月16日 (土)


Dscf2221

Dscf2221

  2008年8月16日 (土)


Dscf2222

Dscf2222

  2008年8月16日 (土)


Dscf2223

Dscf2223

  2008年8月16日 (土)


Dscf2224

Dscf2224

  2008年8月16日 (土)


Dscf2225

Dscf2225

  2008年8月16日 (土)


Dscf2226

Dscf2226

  2008年8月16日 (土)


Dscf2227

Dscf2227

  2008年8月16日 (土)


Dscf2228

Dscf2228

  2008年8月16日 (土)


Dscf2229

Dscf2229

  2008年8月16日 (土)


Dscf2230

Dscf2230

  2008年8月16日 (土)


Dscf2231

Dscf2231

  2008年8月16日 (土)


Dscf2232

Dscf2232

  2008年8月16日 (土)


Dscf2233

Dscf2233

  2008年8月16日 (土)


Dscf2235

Dscf2235

  2008年8月16日 (土)


Dscf2237

Dscf2237

  2008年8月16日 (土)


Dscf2238

Dscf2238

  2008年8月16日 (土)


Dscf2239

Dscf2239

  2008年8月16日 (土)


Dscf2240

Dscf2240

  2008年8月16日 (土)


Dscf2241

Dscf2241

  2008年8月16日 (土)


Dscf2245

Dscf2245

  2008年8月16日 (土)


Dscf2246

Dscf2246

  2008年8月16日 (土)


Dscf2247

Dscf2247

  2008年8月16日 (土)


Dscf2248

Dscf2248

  2008年8月17日 (日)


Dscf2249

Dscf2249

  2008年8月17日 (日)


Dscf2250

Dscf2250

  2008年8月17日 (日)


Dscf2251

Dscf2251

  2008年8月17日 (日)


Dscf2252

Dscf2252

  2008年8月17日 (日)


Dscf2253

Dscf2253

  2008年8月17日 (日)


Dscf2254

Dscf2254

  2008年8月17日 (日)


Dscf2256

Dscf2256

  2008年8月17日 (日)


Dscf2257

Dscf2257

  2008年8月17日 (日)


Dscf2258

Dscf2258

  2008年8月17日 (日)


Dscf2259

Dscf2259

  2008年8月17日 (日)


Dscf2260

Dscf2260

  2008年8月17日 (日)


Dscf2261

Dscf2261

  2008年8月17日 (日)


Dscf2262

Dscf2262

  2008年8月17日 (日)


Dscf2263

Dscf2263

  2008年8月17日 (日)


Dscf2264

Dscf2264

  2008年8月17日 (日)


Dscf2265

Dscf2265

  2008年8月17日 (日)


Dscf2266

Dscf2266

  2008年8月17日 (日)


Dscf2267

Dscf2267

  2008年8月17日 (日)


Dscf2268

Dscf2268

  2008年8月17日 (日)


Dscf2269

Dscf2269

  2008年8月17日 (日)


Dscf2270

Dscf2270

  2008年8月17日 (日)


Dscf2271

Dscf2271

  2008年8月17日 (日)


Dscf2273

Dscf2273

  2008年8月17日 (日)


Dscf2275

Dscf2275

  2008年8月17日 (日)


Dscf2276

Dscf2276

  2008年8月17日 (日)


Dscf2277

Dscf2277

  2008年8月17日 (日)


Dscf2278

Dscf2278

  2008年8月17日 (日)


Dscf2279

Dscf2279

  2008年8月17日 (日)


Dscf2280

Dscf2280

  2008年8月17日 (日)


Dscf2281

Dscf2281

  2008年8月17日 (日)


Dscf2282

Dscf2282

  2008年8月17日 (日)


Dscf2283

Dscf2283

  2008年8月17日 (日)


Dscf2285

Dscf2285

  2008年8月17日 (日)


Dscf2286

Dscf2286

  2008年8月17日 (日)


Dscf2287

Dscf2287

  2008年8月17日 (日)


Dscf2289

Dscf2289

  2008年8月17日 (日)


Dscf2290

Dscf2290

  2008年8月17日 (日)


Dscf2295

Dscf2295

  2008年8月17日 (日)


Dscf2298

Dscf2298

  2008年8月17日 (日)


Dscf2299

Dscf2299

  2008年8月17日 (日)


Dscf2300

Dscf2300

  2008年8月17日 (日)


Dscf2301

Dscf2301

  2008年8月17日 (日)


Dscf2302

Dscf2302

  2008年8月17日 (日)


Dscf2303

Dscf2303

  2008年8月17日 (日)


Dscf2306

Dscf2306

  2008年8月17日 (日)


Dscf2308

Dscf2308

  2008年8月17日 (日)


Dscf2309

Dscf2309

  2008年8月17日 (日)


Dscf2311

Dscf2311

  2008年8月17日 (日)


Dscf2311_2

Dscf2311_2

  2008年8月17日 (日)


Dscf2312

Dscf2312

  2008年8月17日 (日)


Dscf2313

Dscf2313

  2008年8月17日 (日)


Dscf2314

Dscf2314

  2008年8月17日 (日)


Dscf2315

Dscf2315

  2008年8月17日 (日)


Dscf2316

Dscf2316

  2008年8月17日 (日)


Dscf2317

Dscf2317

  2008年8月17日 (日)


Dscf2319

Dscf2319

  2008年8月17日 (日)


Dscf2320

Dscf2320

  2008年8月17日 (日)


Dscf2321

Dscf2321

  2008年8月17日 (日)


Dscf2324

Dscf2324

  2008年8月17日 (日)


Dscf2325

Dscf2325

  2008年8月17日 (日)


Dscf2326

Dscf2326

  2008年8月17日 (日)


Dscf2329

Dscf2329

  2008年8月17日 (日)


Dscf2331

Dscf2331

  2008年8月17日 (日)


Dscf2333

Dscf2333

  2008年8月17日 (日)


Dscf2339

Dscf2339

  2008年8月17日 (日)


Dscf2343

Dscf2343

  2008年8月17日 (日)


Dscf2344

Dscf2344

  2008年8月17日 (日)


Dscf2346

Dscf2346

  2008年8月17日 (日)


Dscf2347

Dscf2347

  2008年8月17日 (日)


Dscf2349

Dscf2349

  2008年8月17日 (日)


Dscf2350

Dscf2350

  2008年8月17日 (日)


Dscf2352

Dscf2352

  2008年8月17日 (日)


Dscf2355

Dscf2355

  2008年8月17日 (日)


Dscf2357

Dscf2357

  2008年8月17日 (日)


Dscf2358

Dscf2358

  2008年8月17日 (日)


Dscf2359

Dscf2359

  2008年8月17日 (日)


Dscf2360

Dscf2360

  2008年8月17日 (日)


Dscf2361

Dscf2361

  2008年8月17日 (日)


Dscf2363

Dscf2363

  2008年8月17日 (日)